Ngành cần trục

Inovance cung cấp đầy đủ các sản phẩm và giải pháp cho tất cả các loại cần trục bao gồm cần trục tháp, cần trục giàn, cần trục cảng, cần trục RTG, thang máy xây dựng và tời điện. Hệ thống truyền động cầu trục tùy chỉnh cũng có sẵn.

Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về biến tần cho nghành cần trục