Các sản phẩm

Chúng tôi phát triển các sản phẩm trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp bao gồm một dải rộng lớn các sản phẩm như Biến tần, hệ thống chuyển động vô cấp servo, bộ lập trình khả trình PLC, HMI, Bộ điều khiển truyển động servo, máy CNC và Robot công nghiệp.

 

Hệ sinh thái các sản phẩm tự động hóa

Inovance cung cấp đầy đủ các sản phẩm tự động hóa ở tất cả các lớp điều khiển. Xem bên dưới để biết được đầy đủ thông tin về các sản phẩm sẵn có.

Biến tần hạ thế

Biến tần trung thế

Các sản phẩm được thiết kế riêng cho từng ngành công nghiệp

Bộ điều khiển servo và động cơ servo

PLCs & HMIs

Bộ điều khiển truyển động( motion controller) và mô đun vào-ra

Giải pháp CNC cho máy công cụ

Giải pháp cho thang máy và thang cuốn