Liên hệ với chúng tôi

  • Đối với các yêu cầu chung vui lòng Email tới : info@inovance.eu
  • Để liên hệ với các văn phòng cụ thể trong nước của chúng tôi, hãy xem bên dưới.
  • Nhấn vào đây  để truy cập dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng và hậu mãi của chúng tôi *

* Dịch vụ này chỉ áp dụng cho Châu Âu, tất cả các khách hàng khác nên gửi email tới info@inovance.eu để nhận dịch vụ sau bán hàng.

EUROPE

Germany

Inovance Technology Europe GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 17/2
74385 Pleidelsheim
Germany

Tel: +49-7144-899-0
sales.de@inovance.eu

EUROPE

France

Inovance Technology France SARL
Cité de la Photonique - Bât. Elnath
11 avenue Canteranne
33600 Pessac
France

Tel: +33 559 4010 50
sales.fr@inovance.eu

ASIA

Shenzhen HQ

Inovance Technology Co., Ltd.
Building E, Hongwei Industry Park, Liuxian Road,
Baocheng No. 70 Zone, Bao ’an District, Shenzhen
P.R.China

Tel: +86 755 2979 9595

ASIA

South Korea

Inova Automation Korea
12F, Gongdeok Building, 11,
Saechang-ro, Mapo-gu, Seoul
Korea

Tel: +82 10 7428 5732
info@inovance.eu

INDIA

India

Inovance technology Pvt. Ltd.
Ahmedabad Tel: +91 79 4003 4272
Mumbai Tel: +91 22 4971 5883
New Delhi Tel: +91 11 4165 4524

Sales Network in Kolkata, Bengaluru, Coimbatore, Hyderabad, Pune, Vadodara, Jaipur
info@inovance.ind.in

EUROPE

Italy

Inova Automation Italy Srl
Via G. Cavalcanti, 5
20127 Milano (MI)
Italy

Tel: +39 02 26822318
sales.it@inovance.eu

ASIA

Hong Kong SAR

Inova Automation Co., Ltd.
International Export Office
Unit B01, 17/F, MG Tower, 133
Hoi Bun Road, Kwun Tong, Hong Kong
China

Tel: +852 2751 6080
info@inovance.eu

ASIA

Suzhou Manufacturing Facility

Inovance Technology Co., Ltd.
No. 16 Youxiang Road, Yuexi Town,
Wuzhong District, Suzhou
P.R. China

Tel: +86 512 6637 6666

INDIA

India

Inovance Technology Pvt. Ltd.
Head Office Chennai
No.11/11A, Bethal Nagar, Seevaram,
Perungudi, Chennai, Tamil Nadu
India

Tel: +91 (0) 44 4380 0201
info@inovance.ind.in

MIDDLE EAST

Turkey

Inova Automation Co., Ltd. Turkey
Malte Plaza Baglarbasi Mah,
Ataturk Cad, Sakarya Sokak,
N. 35 K Lobi/822 Maltepe
Turkey

Tel: +90 (216) 706 17 89
info@inovance.eu