Dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng

Nếu bạn là khách hàng hiện tại của Inovance, các nhóm của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn 24/7.
Khách hàng Châu Âu, vui lòng truy cập online service and support portal.
Đối với khách hàng bên ngoài Châu Âu, cổng thông tin trực tuyến của chúng tôi sẽ sớm ra mắt nhưng trong thời gian chờ đợi, vui lòng gửi email tới: info@inovance.eu.