Ngành xử lý nước và nước thải

Biến tần trung thế và hạ thế của Inovance được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng liên quan đến nước như hệ thống cấp nước và nhà máy xử lý nước thải. Các sản phẩm và giải pháp của chúng tôi cung cấp độ bảo mật và độ tin cậy cao, đảm bảo hoạt động ổn định cho các hệ thống ở khu đô thị và tiết kiệm năng lượng lớn.

Xem biến tần hạ thế của chúng tôi tại đây

Xem biến tần trung thế của chúng tôi tại đây