Ngành chế biến cao su và nhựa

Inovance có cơ sở khách hàng trong lĩnh vực chế biến cáo su và nhựa rất rộng lớn. Các sản phẩm và giải pháp của công ty được sử dụng trong quá trình sản xuất cao su và cả trong các ứng dụng chế biến chất dẻo như ống, tấm, tấm, máy thổi khuôn và máy thổi màng.

Nhấp vào các liên kết bên dưới để xem các sản phẩm có liên quan của chúng tôi: