Ngành Rô bốt công nghiệp

Danh mục sản phẩm của Inovance bao gồm một loạt các thành phần cốt lõi cho rô bốt công nghiệp, cũng như nhiều giải pháp tích hợp. Chúng bao gồm bộ điều khiển rô bốt, bộ truyền động servo và động cơ, bộ mã hóa và hệ thống thị giác công nghiệp. Công ty cũng có thể cung cấp các giải pháp riêng biệt như các thuật toán quy trình phù hợp với ngành.

Xem đầy đủ động cơ sẹc-vô và bộ điều khiển truyền động tại đây