Máy công cụ CNC

Bộ phận CNC của Inovance có hơn 20 năm kinh nghiệm về công nghệ CNC dựa trên PC. Giải pháp CNC dựa trên nền tảng IPC mở và sử dụng trường bus EtherCAT để giao tiếp máy thời gian thực. Công nghệ này được thiết kế để mang lại độ mở tối đa và có thể linh hoạt áp dụng cho bất kỳ ứng dụng công nghiệp nào. Nó có thể được tích hợp với gói servo hàng đầu thị trường của Inovance để cung cấp khả năng điều khiển máy thời gian thực.